Monday, 17 November 2014

Mold Design and Moldmaking - Actuators (excerpt)

Mold Design and Moldmaking - Actuators (excerpt)


Video ini akan memaparkan bagaimana pembikinan mould dalam perihal membuat mould jenis side core.

Side core biasanya diperlukan apabila produk melibatkan suatu keadaan yang dinamakan UNDERCUT atau melibatkan lubang yang terdapat di bahagian tepi produk.

Selamat menonton. 

No comments:

Post a Comment